01.10.2020

Kadonnut kinnas ja muita tarinoita Virtuaali-näyttely

Miljoonat ihmiset liikkuvat jatkuvasti paikasta toiseen, erilaisten rajojen yli. Liikkumisen syinä ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit, sodat, työ- tai perhesyyt tai silkka seikkailunhalu. Lisäksi ihmiset ylittävät arjessaan erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia tai kielellisiä rajoja. Ihminen voi myös ylittää jonkin itselleen tärkeän henkilökohtaisen rajan ja käydä läpi siihen liittyvän muutoksen elämässään.

Näyttely koostuu Itä-Suomessa asuvien, sieltä pois muuttaneiden ja sinne muualta muuttaneiden ihmisten mukana erilaisten rajojen yli kulkeneista esineistä ja esineisiin liittyvistä kertomuksista. Näyttelyvieras voi tutustua näyttelyn teemoihin esineiden ja niihin liittyvien tarinoiden kautta sekä pyörittämällä onnenpyörää ja kokeilemalla itse erilaisia aktiviteetteja. Näyttelyn tavoitteena on lisätä ymmärrystä arjessamme läsnäolevista rajoista sekä erilaisista naapuruuksista. Uusia naapuruuksia syntyy muuttoliikkeiden seurauksena, ja monella tavalla erilaisten ihmisryhmien tasavertainen näkyminen arkipäivän elämässä monipuolistaa ajatusta ”meistä”.

Media